ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 63.10 สงขลา 62.85 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.30 สงขลา 63.05 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.40 สงขลา 42.15 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.60 สงขลา 42.35

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 63.10 62.85 63.30 63.05
ชั้น 2 62.50 62.25 62.70 62.45
ชั้น 3 61.95 61.70 62.15 61.90
ชั้น 4 61.65 61.40 61.85 61.60
ชั้น 5 61.20 60.95 61.40 61.15
ยางแท่ง        
STR5L 62.70 62.45 62.90 62.65
STR20 57.70 57.45 57.90 57.65
น้ำยางข้น 60% 42.40 42.15 42.60 42.35
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย