ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.8886 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1910 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.8886 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1910 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (14 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.8886 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (12 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0796 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1910 บาท/ยูโร)