ปชป.ถกแก้ กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดช่องช่วยผู้สมัครหาเสียงได้

ปชป.ถกแก้ กม.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดช่องช่วยผู้สมัครหาเสียงได้

“ชินวรณ์” รับในพรรคประชาธิปัตย์ พูดคุยแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. สามารถช่วยหาเสียงผู้สมัครได้จริง เพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องความย้อนแยงในการบังคับใช้ แต่ยังอยู่ระหว่างศึกษา รอเสนอบ กก.บริหารพรรคก่อน

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า ภายในพรรคประชาธิปัตย์ มีการหารือเรื่องการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นภายในพรรคจริง เนื่องจากเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวสมควรที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพราะมีประเด็นในกฎหมายที่ย้อนแย้งกันอยู่ คือ ห้ามไม่ให้ ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรคการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ขณะเดียวกันกลับให้ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองได้ พรรคจึงเห็นว่า สมควรแก้ให้ในประเด็นดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกัน

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มศึกษา ในคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเท่านั้น ตามขั้นตอนแล้ว เรื่องดังกล่าวกว่าจะชับเคลื่อนไปถึงสภาฯ ต้องผ่านการเสนอจากฝ่ายกฎหมาย ขอให้คณะกรรมการบริหารของพรรค เป็นผู้พิจารณาก่อน หากกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าตรงกับนโยบายจึงเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ต่อไปว่า พรรคร่วมอื่น ๆ เห็นด้วยกับร่างแก้ไขดังกล่าวหรือไม่

นายชินวรณ์ กล่าวถึงกรณีการร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ด้วยว่า ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ถือว่ายกร่างฯเรียบร้อยในระหนึ่งแล้ว ขณะนี้รอให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน พรรคฯก็พร้อมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯต่อไป