ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 63.00 สงขลา 62.75 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 63.20 สงขลา 62.95 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 42.30 สงขลา 42.05 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 42.50 สงขลา 42.25

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 63.00 62.75 63.20 62.95
ชั้น 2 62.40 62.15 62.60 62.35
ชั้น 3 61.85 61.60 62.05 61.80
ชั้น 4 61.55 61.30 61.75 61.50
ชั้น 5 61.10 60.85 61.30 61.05
ยางแท่ง        
STR5L 62.50 62.25 62.70 62.45
STR20 58.05 57.80 58.25 58.00
น้ำยางข้น 60% 42.30 42.05 42.50 42.25
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564