"เขื่อนลำพระเพลิง" เร่งระบายน้ำรับน้ำใหม่ - เตือน ปชช. 4 ลุ่มน้ำรับมือพายุ

"เขื่อนลำพระเพลิง" นครราชสีมา เร่งระบายน้ำออกวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. รองรับน้ำใหม่ ด้าน ผู้ว่าฯ เตือนปีะชาชน 4 ลุ่มน้ำ รับมือน้ำมากจากฤทธิ์พายุ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า หลังจากที่จะมีพายุเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงนี้ จำเป็นต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆทั้ง 4 ลุ่มน้ำ ทั้งลุ่มน้ำลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำมูลบน และลำเชียงไกร ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน และปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฯ จะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายพื้นที่ แต่หากมีพายุฝนเข้ามาต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วม และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้ง

อ่านข่าว : สระแก้ว น้ำท่วมฉับพลัน ผู้ว่าฯ แจ้งเตือนฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน "คมปาซุ"

จากการคาดการณ์ลักษณะของฝนที่ตก คาดว่า จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว และจะทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งได้มีการย้ำเตือนไปยังนายอำเภอและส่วนราชการทุกพื้นที่ ให้เฝ้าระวังในเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมวลน้ำที่ท่วมเดิม ยังลดลงไม่หมด โดยมวลน้ำดังกล่าวไปอยู่ในลำสะแทด อ.พิมาย และกำลังจะลงไปยังพื้นที่ อ.ชุมพวง ซึ่งในพื้นที่ อ.พิมาย มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กว่า 700 หลังคาเรือน ในขณะนี้ หากปริมาณฝนยังตกมาต่อเนื่อง พี่น้องทั้ง 700 หลังคาเรือน อาจจะต้องประสบกับน้ำท่วมไปอีก

 

ที่ผ่านมาช่วงไม่มีฝน ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกอ่างโดยตลอด เพื่อรับน้ำใหม่ที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ขณะนี้มีน้ำใกล้เต็มความจุ 3-4 วันที่ผ่านมาได้มีการระบายน้ำออกจากอ่าง ประมาณ วันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ถือว่ามากกว่าทุกอ่างเก็บน้ำที่มีการปล่อยน้ำออกจากอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ล่าสุดมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง คาดว่า หมดหน้าฝน น่าจะมีน้ำในอ่างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แน่นอน ส่วนประตูระบายน้ำ ที่ซ่อนแซมขณะนี้สามารถใช้บังคับน้ำได้แล้ว