โรงพยาบาลจุฬาฯ ระบบสารสนเทศ ขัดข้อง เช็คช่องทางการติดต่อชั่วคราว

โรงพยาบาลจุฬาฯ ระบบสารสนเทศ ขัดข้อง เช็คช่องทางการติดต่อชั่วคราว

"โรงพยาบาลจุฬาฯ" ประกาศ ระบบสารสนเทศขัดข้อง พร้อมแนะนำช่องทางการติดต่อสำหรับประชาชนชั่วคราว อเดสาืเสาด้เสาด้เาสวด

"โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" ประกาศผ่านเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลฯ แจ้งให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทราบว่าขณะนี้ "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเกิดเหตุขัดข้อง" ส่งผลต่อการให้บริการผู้ป่วยเกิดความล่าช้า

ดังนั้น ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอแจ้งมายังทุกท่านตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ปรับเวลาการปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ของวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 จากเวลา 12.00 น. เป็นเวลา 14.00 น. ผู้ป่วยท่านใดที่ไม่มีอาการเร่งด่วนและไม่ประสงค์จะรอรับบริการตามเหตุสุดวิสัยในข้างต้น โปรดติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล ณ จุดบริการนั้นๆ เพื่อทำการเลื่อนนัดหรือนัดหมายใหม่

 

ผู้ป่วยที่แพทย์ไม่ได้สั่งยา ท่านสามารถชำระเงินผ่านคีออสก์หรือติดต่อห้องการเงิน เพื่อเจ้าหน้าที่การเงินจะให้ความช่วยเหลือและแนะนำช่องทางการชำระเงินต่อไป จึงขอเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลจุฬาฯ ระบบสารสนเทศ ขัดข้อง เช็คช่องทางการติดต่อชั่วคราว