เช็คเลยที่ไหนบ้าง! เตือน 5 จังหวัดอีสานระวัง“น้ำมูล”ล้นตลิ่งเดือน ต.ค.

เช็คเลยที่ไหนบ้าง! เตือน 5 จังหวัดอีสานระวัง“น้ำมูล”ล้นตลิ่งเดือน ต.ค.

“ปภ.” แจ้งเตือน 5 จังหวัด “ภาคอีสาน” เฝ้าระวังระดับน้ำ “ลุ่มน้ำมูล” เอ่อล้นตลิ่ง บุรีรัมย์-สุรินทร์-ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ” 8-11 ต.ค. ส่วน อุบลราชธานี 16-20 ต.ค. ประสาน อปท.-หน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมอุปกรณ์-เครื่องจักรสาธารณภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 22.45 น. ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ในช่วงวันที่ 8 - 11 ต.ค. 64 และพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันที่ 16 - 20 ต.ค. 64 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำ พร้อมแจ้งจังหวัดประสาน อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า ได้ประเมินปริมาณฝนตกร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และประเมินมวลน้ำหลากสูงสุดจากลำตะคอง ลำจักราช จังหวัดนครราชสีมา และลำน้ำสาขาลุ่มน้ำมูลตอนบน ซึ่งคาดการณ์มวลน้ำสูงสุดจะไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้ลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร โดยมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำมูล ในช่วงวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย บุรีรัมย์ (อำเภอสตึก) สุรินทร์ (3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี) ร้อยเอ็ด  (2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนทราย และอำเภอสุวรรณภูมิ) ศรีสะเกษ (8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอราศีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอกันทรารมย์) 

เช็คเลยที่ไหนบ้าง! เตือน 5 จังหวัดอีสานระวัง“น้ำมูล”ล้นตลิ่งเดือน ต.ค.

ประกอบกับมีมวลน้ำหลากจากแม่น้ำชี จะไหลมารวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีและไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ ซึ่งคาดการณ์ว่ามวลน้ำสูงสุดจะไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2564 โดยมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขื่องใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอดอนมดแดง อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้แจ้ง 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนหากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป