อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 ราย จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ นราธิวาส ยะลา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 6 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวน ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก


1 กรุงเทพมหานคร 1208 ราย
2 สงขลา 666 ราย
3 สมุทรปราการ 602 ราย
4 ชลบุรี 601 ราย
5 นราธิวาส 501 ราย
6 ยะลา 446 ราย
7 ระยอง 379 ราย
8 ปราจีนบุรี 313 ราย
9 ปัตตานี 309 
10 นครศรีธรรมราช 259 ราย


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ


6 ต.ค. 64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ติดเชื้อโควิดสูงสุด ตามด้วย สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี นราธิวาส ยะลา ระยอง ปราจีนบุรี ปัตตานี และ นครศรีธรรมราช

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ


วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,866 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,514,344 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,638,234 ราย
 เสียชีวิตสะสม 17,211 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,541,770 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,667,097 ราย
 เสียชีวิตสะสม 17,305 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 56,656,247 โดส
--
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 262,362 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 433,665 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 38,777 ราย

ที่มา - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 236,593,653 ราย 
อาการรุนแรง 85,299 ราย 
รักษาหายแล้ว 213,721,839 ราย 
เสียชีวิต 4,831,604 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 44,781,200 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 33,870,385 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,499,074 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 7,967,985 ราย
5. รัสเซีย  󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 จำนวน 7,637,427 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 1,667,097 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ

เอกสารรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด)

....ใครต้องใช้? ขอได้ที่ไหน? ..ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 2,218 จับตาสงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ