เชียงใหม่ Kick Off ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน คาด พ.ย.64 ครบ 2 เข็ม

เชียงใหม่ Kick Off ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน คาด พ.ย.64 ครบ 2 เข็ม

เชียงใหม่นำร่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน 102 คน หลังได้รับวัคซีน 42,060 โดส กระจายให้กับ 25 อำเภอ แห่งละ 720 โดส ขณะที่ รพ.นครพิงค์ได้จัดสรร 24,780 โดส เผยมีนักเรียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนร้อยละ 68.35 จากจำนวน 138,623 คน คาดฉีดครบ 2 เข็มในเดือนพ.ย. 64 รับเปิดเทอมใหญ่

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการแวงแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี โดยกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นวัน Kick Off ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำร่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกให้กับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี โดยใช้สถานที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นที่แรก หลังจากนั้นจะได้กระจายฉีดให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นสำคัญในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษากลับมาเรียนได้ตามปกติ เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะมีภูมิต้านทานและสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองสามารถต่อสู้กับไวรัสที่เข้ามาในร่างกายได้ หากร่างกายมีภูมิต้านทานจะหายจากการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

สำหรับตัวเลขที่ระบุว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรนั้น เป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามมาตรฐานสาธารณสุข ดังนั้นในโรงเรียนก็เช่นกัน ต้องก็ได้รับวัคซีนให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในวันนี้เป็นการนำร่อง มีเป้าหมายหวังผลในวันที่ 1 พ.ย. 46  ซึ่งจะเป็นวันเปิดเทอมใหญ่ หากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคุลม เชื่อว่า การเปิดภาคเรียนก็จะสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามปกติ

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนยื่นความประสงค์รับการฉีดวัคซีนเข้ามาร้อยละ 68.35 จากจำนวนทั้งสิ้น 138,623 คน คาดว่าอีกไม่นานจะมีการแจ้งความประสงค์เข้ามาเกินกว่าร้อยละ 70 จึงเชื่อว่าจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในช่วงเดือน พ.ย. 64

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนตุลาคม หรือ ช่วงวันที่ 4-17 ต.ค. 64 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับฉีดให้นักเรียน นักศึกษาจำนวน 42,060 โดส ซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนกระจายไปยังโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอ จำนวน 25 แห่ง แห่งละ 720 โดส ยกเว้น โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับจัดสรร จำนวน 24,780 โดส ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละอำเภอจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

สำหรับในพื้นที่อำเภอเมือง มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะพิจารณาความพร้อมของหน่วยฉีดวัคซีนรวมถึงความเหมาะสมด้านอื่นๆ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค จะจัดสรรวัคซีนรอบที่ 2 ให้แต่ละจังหวัดภายในเดือนตุลาคม 2564 และคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564