พิษณุโลก kick off ฉัดวัคซีนเด็กพร้อมกันทั่วประเทศ

พิษณุโลก จัดกิจกรรม Kick off "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" พร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 ที่โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก อ.เมือง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี Kick off "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ลั่นกระดิ่งเปิดงานพร้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอซา นายกรัฐมนตรี ที่ถ่ายทอดสดมาจากส่วนกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) ให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ มาตรการสำคัญในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา นอกจากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะในสถานศึกษาให้ถือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL เป็นมาตรการหลัก เช่น การประเมินเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus , การประเมินความเสี่ยงผ่านแอพพลิเคชั่น Thai Save Thai, การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม, การตรวจ Antigen Test Kit และการเตรียมแผนเผชิญเหตุ เป็นต้น

สำหรับนักเรียนที่ฉีดในวันนี้ เป็นนักเรียนของโรงเรียนธีรธาดา จำนวน 97 คน ที่อยู่ใน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL และในวันที่ 6 เป็นต้นไป จะทยอยฉีดให้กับนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกที่สมัครใจเข้ารับการฉีดจำนวนกว่า 5 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว