“ในหลวง ราชินี" พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติจนท.เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด จ.ชัยภูมิ

“ในหลวง ราชินี" พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติจนท.เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด จ.ชัยภูมิ

“ในหลวง ราชินี" พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจะแนะ บริเวณบ้านน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

“ในหลวง ราชินี" พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติจนท.เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด จ.ชัยภูมิ

วันนี้(1 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของร้อยตำรวจเอก ธีระศักดิ์ เครือคำ เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจะแนะ บริเวณบ้านน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ ร้อยตำรวจเอก ธีระศักดิ์ ฯ อย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง ราชินี" พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติจนท.เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด จ.ชัยภูมิ

“ในหลวง ราชินี" พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติจนท.เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิด จ.ชัยภูมิ