“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

 

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง “ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

วันนี้ (30 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 311 ถุง และสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เต้นท์นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัยที่ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ต้องอพยพขึ้นมาอาศัยบนถนนคันคลองสายโผงเผง-วัดก่อไผ่ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง 

อีกส่วนจะนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ ตำบลชัยฤทธิ์ ตำบลไชยภูมิและอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และกล่าวว่า รู้สึกตื้นตันใจ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไม่ทอดทิ้งราษฎร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง