ทล. เผยพายุเตี้ยนหมู่ซัดถนนผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง

ทล. เผยพายุเตี้ยนหมู่ซัดถนนผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง

กรมทางหลวง เผยพายุเตี้ยนหมู่ซัดถนนผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งป้ายเตือน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ โดยให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมวางแนวทางป้องกัน ฟื้นฟู เยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนให้รับทราบนั้น

ทล. ขอรายงานรายละเอียดสถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ในจังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด จำนวน 45 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่

- ทล.201 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วงกม.ที่107 – 118

- ทล.2170 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วงกม.ที่0 – 4 และ ช่วงกม.ที่15 - 18

- ทล.2179 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วงกม.ที่14

 

2. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

- ทล.205 พื้นที่ อ.โนนไทย ช่วงกม.ที่212 - 217

- ทล.2068 พื้นที่ อ.โนนไทย ช่วงกม.ที่ 35 - 37

ทล. เผยพายุเตี้ยนหมู่ซัดถนนผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง

3. จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 แห่ง 5 สายทาง ได้แก่

- ทล.12 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่166 - 171

- ทล.101 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่79 - 82

- ทล.125 พื้นที่ อ.ศรีสำโรง ช่วงกม.ที่14 - 19

- ทล.1347 พื้นที่ อ.ศรีสำโรง ช่วงกม.ที่0 - 5

- ทล.1195 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่0 - 1

4. จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่

- ทล.205 พื้นที่ อ.โคกสำโรง ช่วงกม.ที่ 27, ช่วงกม.ที่32, ช่วงกม.ที่53, ช่วงกม.ที่63, ช่วงกม.ที่68 – 71, ช่วงกม.ที่82, ช่วงกม.ที่100 - 104

- ทล.2260 พื้นที่ อ.ลำสนธิ ช่วงกม.ที่1 - 2

- ทล.2243 พื้นที่ อ.ชัยบาดาล ช่วงกม.ที่0 - 1

 

5. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.1 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่419, ช่วงกม.ที่431 - 432

 

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.32 พื้นที่ อ.หันสัง ช่วงกม.ที่32, ช่วงกม.ที่39 และช่วงกม.ที่43

 

7. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

- ทล.21 พื้นที่ อ.ศรีเทพ ช่วงกม.ที่99 – 102 และพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ช่วงกม.ที่112 - 116

- ทล.2275 พื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ช่วงกม.ที่33 – 34 และช่วงกม.ที่44 - 48

 

8. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

- ทล.33 พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่9

- ทล.340 พื้นที่ อ.บางปลาม้า ช่วงกม.ที่59

ทล. เผยพายุเตี้ยนหมู่ซัดถนนผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง

9. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 แห่ง 8 สายทาง ได้แก่

- ทล.1 พื้นที่ อ.ตาคลี ช่วงกม.ที่339

- ทล.11 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วงกม.ที่68, พื้นที่ อ.ไพศาลี ช่วงกม.ที่71 - 72

- ทล.225 พื้นที่ อ.หนองบัว ช่วงกม.ที่82 - 84

- ทล.1072 พื้นที่ อ.แม่วงก์ ช่วงกม.ที่44, ช่วงกม.ที่62 - 63

- ทล.1119 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วงกม.ที่31 - 34

- ทล.3004 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วงกม.ที่49 - 54

- ทล.3013 พื้นที่ อ.ลาดยาว ช่วงกม.ที่41 - 44

- ทล.3330 อ.ไพศาลี ช่วงกม.ที่20 - 29

 

10 จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.3456 พื้นที่ อ.ทัพทัน ช่วงกม.ที่3

โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ทล. ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ ทล. ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด