กนอ.สั่ง ’นิคมอุตสาหกรรม’ รับมือน้ำท่วม

กนอ.ได้สั่งการให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วีริศ อัมระปาล ระบุ ได้สั่งการให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันขอให้เร่งขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำ รวมทั้งได้ขอให้ร่วมกับชุมชนในการขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำโดยรอบของนิคมอุตสาหกรรม