ออมสินปล่อย ’กู้ฉุกเฉิน’ ช่วยภัยน้ำท่วม

ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉิน ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท โดยปลอดชำระเงินงวดใน 3 เดือนแรก และสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพักได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้กู้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%