มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย

จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย และเกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 64 เป็นวันแรกที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหาร จำนวน 3,500 กล่อง มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลปากแคว และ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตั้งครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย