ศบค. เผยแผน "วัคซีนโควิด-19" ปี 2565 จัดหา 120 ล้านโดส

ศบค. เผยแผน "วัคซีนโควิด-19" ปี 2565 จัดหา 120 ล้านโดส

ศบค. เผยแผนการบริการ "วัคซีนโควิด-19" ต.ค. - ธ.ค. 64 ตั้งเป้าฉีด 62 ล้านคน ครอบคลุมร้อยละ 90 แผนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ปี 2565 แผนจัดหาวัคซีน ปี 65 แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ และอื่นๆ รวม 120 ล้านโดส

วันนี้ (27 ก.ย. 64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวภายหลังการ ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ถึงแผนการให้บริการ วัคซีนโควิด 19 ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 กรณีมีการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ได้ครบตามแผน เป็นจำนวน 126.2 ล้านโดส ประชากรประเทศไทย 70 ล้านคน จะได้รับวัคซีนทั้งหมด 62 ล้านคน คิดเป็นครอบคลุมร้อยละ 90

 

เป้าหมายการ "ฉีดวัคซีน" ภายในปี 2564

 

 • ให้ความครอบคลุมของผู้ได้รับการฉีด วัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม 2564

 

 • ให้ความครอบคลุมของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนธันวาคม 2564

 

 • ให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็ม และผู้เคยติดเชื้อโควิดได้รับเข็มกระตุ้น 1 เข็ม โดยมีแผนการจัดสรรให้มีผู้ได้รับการกระตุ้นเดือนละ 1-2 ล้านโดส ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

 

เป้าหมายเดือนตุลาคม 2564

 

 

 • ครอบคลุมประชากรทั้งหมด(ไทยและต่างด้าว) อย่างน้อยร้อยละ 50 ทุกจังหวัด และอย่างน้อย 1 อำเภอ มีความและมีต้นแบบ COVID free Area อย่างน้อย 1 พื้นที่ซึ่งมีความครอบคลุมร้อยละ 80 
 • ยังคงเพิ่มความครอบคลุมในกลุ่มสูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์ให้มากที่สุด
 • ความครอบคลุมของกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70
 • เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคนชนิดเชื้อตาย ครบ 2 เข็มในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564

 

เป้าหมายเดือนพฤศจิกายน 2564

 

 • ความครอบคลุมของผู้ได้รับการฉีดวัคซึนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70
 • ความครอบคลุมของกลุ่มอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซึนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70
 • เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็มในช่วงเดือนมิถุนายน 2564
 • เข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ช่วงเดือนธันวาคม 2562-เมษายน 2564

 

เป้าหมายเดือนธันวาคม 2564

 

 • ความครอบคลุมของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 80 และ 70 ตามลำดับ
 • เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็มทุกราย
 • เข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ทุกราย

 

ศบค. เผยแผน "วัคซีนโควิด-19" ปี 2565 จัดหา 120 ล้านโดส

แผนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ปี 2565

 

จำนวน 120 ล้านโดส

 • วัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" (AstraZeneca) 60 ล้านโดส
 • วัคซีน "ไฟเซอร์" (Pfizer) 30-50 ล้านโดส
 • วัคซีนตัวอื่นๆ 10-30 ล้านโดส

 

ศบค. เผยแผน "วัคซีนโควิด-19" ปี 2565 จัดหา 120 ล้านโดส