"ศบค." เปิดสูตรการศึกษาวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สูตรไขว้

"ศบค." เปิดสูตรการศึกษาวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สูตรไขว้

"ศบค." เปิดสูตรการศึกษา วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แบบสูตรไขว้ อาจใช้หลักการเดียวกับวัคซีน "ซิโนแวค" ย้ำจึงยังไม่ได้กำหนดเป็นสูตรหลักของประเทศ

วันนี้ (27 ก.ย. 64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวภายหลังการ ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ถึงความก้าวหน้าการวิจัย วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย การฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" (Sinopharm) แบบสูตรไขว้ จากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 แนะนำว่า การฉีดวัคซีน Sinopharm แบบสูตรไขว้ อาจใช้หลักการเดียวกับวัคซีน "ซิโนแวค" Sinovac เนื่องจากยังต้องรอข้อมูลจากผลวิจัยเพิ่มเติม ตามสูตรดังนี้

 

Sinopharm - Pfizer ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์

Sinopharm -  AstraZeneca ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์

Sinopharm - Sinopharm กระตุ้นด้วย AstraZeneca ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

Sinopharm - Sinopharm กระตุ้นด้วย Pfizer ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ดังนั้น การฉีดวัคซีน Sinopharm แบบสูตรไขว้ จึงยังไม่ได้กำหนดเป็นสูตรหลักของประเทศ การใช้สูตรนี้จึงเป็นไปตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอนุญาตการใช้วัคซีนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามความสมัครใจของผู้รับวัคซีน และดุลยพินิจของผู้ให้บริการ 

 

  • จัดซื้อวัคซีนจากสเปน และ ฮังการี 

 

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ศบค. เห็นชอบ การจัดซื้อวัคซีนจากสเปน และฮังการี กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ประเทศในสหภาพยุโรปมีวัคซีนโควิด 19 พร้อมขายต่อ ดังนี้

 

ประเทศสเปนมีวัคซีน AstraZeneca (Vaxazevria) จำนวน 165,000 โดส ราคาโดสละ 2.9 ยูโร และ Pfizer จำนวน 2,788, 110 ล้านโดส ราคาโดสละ 15.5 ยูโร

 

ประเทศฮังการีมีวัคซีน AstraZeneca (Vaxazevria) จำนวน 400,000 โดส ราคาโดสละ 1.78 ยูโร

 

โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าบรรจุภัณฑ์ และที่ควบคุมอุณหภูมิ , ค่าขนส่งจาก delivery point, ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, ค่าขนส่งภายในประเทศไทย , ค่าภาษีศุลกากรขาออก – ขาเข้า , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าประกันความเสียหาย

  • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 50.6 ล้านโดส

 

สำหรับจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 26 ก.ย. 2564) รวม 50,566,651 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 31,548,310 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 17,891,858 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,125,675 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 4 สะสม : 808 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 กันยายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 175,926 โดส

 

เข็มที่ 1 : 62,276 ราย

เข็มที่ 2 : 97,061 ราย

เข็มที่ 3 : 16,586 ราย

เข็มที่ 4 : 3 ราย