ดีอีเอส เคาะแผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ครอบคลุม 10 พื้นที่

ดีอีเอส เคาะแผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ครอบคลุม 10 พื้นที่

ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส โพสต์ เฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 ที่ตัวเองนั่งเป็นประธาน เห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 10 พื้นที่

ดีอีเอส เคาะแผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ครอบคลุม 10 พื้นที่

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ ดีอีเอส โพสต์เฟซบุ๊ค รายงานความคืบหน้าการสร้าง "เมืองอัจฉริยะ" หรือ "สมาร์ทซิตี้"  โดยระบุว่า ในฐานะที่เป็นประธาน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย

1.เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 กรุงเทพฯ  

2.โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ  

3. เมืองอัจฉริยะมักกะสันเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กรุงเทพฯ

อ่านข่าว : เบญจจินดา ลุย สมาร์ทซิตี้ จับมือ เทศบาลแหลมฉบังฯ ปลุกเมืองอัจฉริยะ

4. การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

6.เมืองศรีตรัง จังหวัดตรัง

7. ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

8. ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน จังหวัดฉะเชิงเทรา

9. แสนสุขสมาร์ทซิตี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

10. นครสวรรค์สมาร์ทซิตี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า หลังจากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการพิจารณาการประกาศมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ จำนวนรวม 15 เมือง ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อรับทราบ และประเมินว่าจะมีการจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้ผู้พัฒนาเมืองทั้ง 15 เมืองจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล