"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่รพ.บันนังสตา จ.ยะลา

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่รพ.บันนังสตา จ.ยะลา

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่รพ.บันนังสตา จ.ยะลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รุ่น SVM7521 จำนวน 1 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่รพ.บันนังสตา จ.ยะลา

วันนี้(23 ก.ย.64) เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลบันนังสตา จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานดังกล่าว โดยมีนายแพทย์วิกกฤตนรากรณ์ คงแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา เป็นผู้แทนรับมอบ โดยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพที่ได้พระราชทานให้นี้ เป็นเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะวิกฤต 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่รพ.บันนังสตา จ.ยะลา

สามารถวัดค่าความดันโลหิตแบบภายนอก วัดอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง จึงสามารถช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและเพื่อรอรับการรักษาขั้นต่อไปได้