‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการร้านกองทัพเรือ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการร้านกองทัพเรือ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ วังสระปทุม

162850949938

วันนี้ (9 ส.ค.64) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

162850949825