“ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.40 กลุ่ม 13 จังหวัด รอบ 2 วันนี้!

“ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.40 กลุ่ม 13 จังหวัด รอบ 2 วันนี้!

เช็คสิทธิ เงินเยียวยา "ประกันสังคม" ม.40 กลุ่มพื้นที่ 13 จังหวัด www.sso.go.th โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบ 2 วันนี้ ผ่าน "พร้อมเพย์"

ความคืบหน้า กรณีการแจกเงินเยียวยา ประกันสังคม ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40

วันนี้ 23 ก.ย.64 เป็นวันที่ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับโอนเงินเยียวยาเป็น "รอบที่ 2" โดยจะได้รับเงิน 5,000 บาท คือพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือ เงินโอนเข้าวันไหน?

  • ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยา "รอบ 2" อีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน 2564
  • ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน (เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64 หรือขึ้นทะเบียนไม่ทันกรอบเวลารอบแรก) จะได้รับเยียวยา ทั้ง "รอบ 1" และ "รอบ 2" รวมกันรวดเดียวเลย 10,000 บาท โดยจะได้รับโอนเงินในวันที่ 28 กันยายน 2564

รีบผูก "พร้อมเพย์"

ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน เพื่อธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

 

เช็คสิทธิ เยียวยา "ประกันสังคม"

ขั้นตอน "เช็คสิทธิ" รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ทำแบบนี้!

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่ กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตน เช่น มาตรา 33 มาตรา 39 หรือ มาตรา 40

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และพิมพ์รหัสยืนยันตามที่เห็นบนหน้าจอ แล้วกด "ตกลง"

“ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ม.40 กลุ่ม 13 จังหวัด รอบ 2 วันนี้!

3. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิของท่าน หาก "ได้รับสิทธิ" จะขึ้นตัวอักษรสีเขียว โดยผู้ประกันตนที่ได้รับจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน (ในกรณีที่เป็นการรับเงินในรอบแรก แต่หากเป็นงวดที่ 2 จะได้รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติ)

ทั้งนี้ หาก "ไม่ได้รับสิทธิ" จะขึ้นตัวอักษรสีแดง ต้องรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา

  • ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้
  • ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมใน 29 จังหวัด ที่ตนเองสมัครเป็นผู้ประกันตน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม