“กกต.”ถกนัดแรกเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง“อบต.”-หย่อนบัตร 28 พ.ย.

“กกต.”ถกนัดแรกเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง“อบต.”-หย่อนบัตร 28 พ.ย.

“กกต.”ประชุมนัดแรกผ่านซูม เตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้ง “อบต.” มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่-แนวทางดำเนินการ ก่อนหย่อนบัตร 28 พ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. โดยมีผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) 

อ่านข่าว : "พลังท้องถิ่นไท" เอาด้วย แก้ พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. จัดระบบคำนวณ "MMP"

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหลัง กกต. มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ต.ค. 2564 กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การแก้ไขแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดทำทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล