"ไทย" จับมือ "กัมพูชา" ลุยธุรกิจดิจิทัล ฝ่าวิกฤติโควิด

"ไทย" จับมือ "กัมพูชา" ลุยธุรกิจดิจิทัล ฝ่าวิกฤติโควิด

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำกรุงเทพมหานคร กระชับความร่วมมือดิจิทัล เดินหน้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ก้าวผ่านวิกฤติเศรษฐกิจ ในสถานการณ์โควิด-19

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "การเชื่อมโยงโอกาสทางดิจิทัล ระหว่างไทย - กัมพูชา" (Connecting Digital Opportunities between Thailand and Cambodia) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเติบโตอย่างครอบคลุม และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19

นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวย้ำความสำคัญของความร่วมมือในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไปด้วยกัน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ในการสัมมนาครั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการจัดทำความตกลงทวิภาคีด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างไทย กับกัมพูชา 

อ่านข่าว : ‘วรพล’ แนะเดินหน้าระบบ ‘เงินดิจิทัล’ ดึงท่องเที่ยว – ลงทุน ฟื้นเศรษฐกิจ

 

\"ไทย\" จับมือ \"กัมพูชา\" ลุยธุรกิจดิจิทัล ฝ่าวิกฤติโควิด

ขณะที่ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเห็นพ้องว่า ไทย และกัมพูชา ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโลจิสติกส์ รวมถึงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงทางไซเบอร์

ส่วนภาคเอกชนต่างเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทางเลือกในการชำระเงินที่มากขึ้น และบริการขนส่งสินค้า

อย่างไรก็ตาม ผลการสัมมนาและข้อเสนอแนะข้างต้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - กัมพูชา ครั้งต่อไปในช่วงปลายปี 2564