คุมเข้ม "ล่องเรือยาง" เสี่ยงโควิดระบาด

คุมเข้ม "ล่องเรือยาง" เสี่ยงโควิดระบาด

นายอำเภอแม่แตง ลงพื้นที่ตรวจกิจกรรมล่องเรือยางในพื้นที่ หลังพบมีท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติเริ่มเข้ามาใช้บริการ กำชับผู้ประกอบการห้ามจัดนักท่องเที่ยวข้ามกลุ่มลงเรือลำเดียวกัน หากฝ่าฝืนชงเรื่องปิดสถานที่ทันที

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เปิดเผยว่า กรณีพบมีนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมล่องเรือยางในพื้นที่อำเภอแม่แตงนั้น ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แตงได้เข้าตรวจสอบกับเจ้าของกิจการล่องเรือยาง “Khampan Rafting” มีนายคำปัน คำวิชัย เป็นผู้ประกอบกิจการ  พบว่า กรณีเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเป็นคณะชาวต่างชาติที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 คน และ วันที่ 16 กันยายน มีนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่​ 22 คน และเด็ก 3 คน ได้มาใช้บริการล่องเรือยาง ณ แก่งกื๊ด บ้านเมืองกื๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คุมเข้ม "ล่องเรือยาง" เสี่ยงโควิดระบาด ในวันดังกล่าว มีมาท่องเที่ยวเพียงกลุ่มเดียว เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีค่อยมีผู้มาใช้บริการ โดยได้จัดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมล่องเรือยาง แบ่งกลุ่มในคณะลงเรือ กลุ่มละ 4 หรือ 6 คน ตามขนาดของเรือ โดยมีระยะห่างกันตามที่นั่งบังคับในเรือยาง ไม่แออัด โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องลงทะเบียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

            

            

            จากกรณีดังกล่าวนี้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แตง ได้ตรวจสถานที่และกำชับผู้ประกอบการดังกล่าวและรายอื่นที่เหลืออีก 2 ราย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามจัดนักท่องเที่ยวข้ามกลุ่มลงเรือยางลำเดียวกัน ต้องมีการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดอุปกรณ์/เรือ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และการสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่นอกพื้นที่กิจกรรม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยว (Thai stop covid plus) ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนและมีลักษณะการความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะเสนอขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่หรือระงับการให้บริการต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้องแพร่ระบาดโควิดล่องเรือ