สถานทูตอินเดีย จัดฉลองวัน ITEC สู่ปีที่ 57

สถานทูตอินเดีย จัดฉลองวัน ITEC สู่ปีที่ 57

"สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย" จัดเฉลิมฉลองวัน ITEC ดำเนินมาสู่ปีที่ 57 พร้อมผนึกความร่วมมือ 160 พันธมิตรทั่วโลก รวมถึงไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รับความท้าทายในปัจจุบัน

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองวันความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ (ITEC) ประจำปี 2564 ของอินเดีย จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เป็นประธาน ขณะที่นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (TICA) เป็นผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตสุจิตรา กล่าวว่า ไทยและอินเดียมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างยาวนาน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนทั้งสองประเทศ

พร้อมกันนี้ นางสาวหทัยชนก กล่าวยกย่องบทบาทของโครงการ ITEC ของอินเดียที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย์ให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

สถานทูตอินเดีย จัดฉลองวัน ITEC สู่ปีที่ 57

 

อินเดีย เริ่มดำเนินโครงการ ITEC ตั้งแต่ปี 2507 ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนา 3 ด้านสำคัญๆ คือ 1.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่มีระยะเวลา ระหว่าง 3 สัปดาห์ ถึง 2 ปี

2.การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ และ 3.การจัดอบรมและศึกษาดูงานระดับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศในอินเดีย

ภายใต้โครงการ ITEC รัฐบาลของอินเดียได้ทำงานร่วมกับ 160 ประเทศพันธมิตรทั่วโลก และมีการจัดฝึกอบรมระยะสั้นประมาณ 14,000 โปรแกรมเป็นประจำทุกปี

 

ปัจจุบัน โครงการ ITEC ของอินเดียได้มีความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงอาเซียน ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-คงคา และ BIMSTEC หลักสูตรครอบคลุมหลากหลาย วิชาตั้งแต่การพัฒนาชนบท, ธรรมาภิบาล, ไอที, การธนาคารเพื่อพลังงานทดแทน, พลังงานและหุ่นยนต์ นอกจากนี้ หลักสูตรของ ITEC ยังเปิดสอนสำหรับทั้งพลเรือนและบุคลากรของหน่วยงานรัฐ

ภายใต้โครงการนี้ ทางการไทยได้ใช้ประโยชน์ ทั้งการอบรมระยะสั้นและโครงการทั่วๆไปเช่นกัน เป็นหลักสูตรฝึกอบรม e-ITEC โดยสถาบันฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงของอินเดีย จนถึงวันนี้มีเจ้าหน้าที่ไทยมากกว่า 700 คนเข้าร่วมหลักสูตร ITEC ปกติและ 150 หลักสูตรทางออนไลน์