"โควิดวันนี้" นนทบุรีติดเชื้อ 501 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

"โควิดวันนี้" นนทบุรีติดเชื้อ 501 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

เกาะติดสถานการณ์ "โควิดวันนี้" นนทบุรีติดเชื้อ 501 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน มีอาการ 183 ราย ไม่มีอาการ 318 ราย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พบจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 501 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 244 ราย เพศชาย 257 ราย ต่างชาติ 51 ราย (พม่า  32 ราย กัมพูชา 12 ราย ลาว 7 ราย)

 

ภูมิลำเนา

 • อำเภอบางบัวทอง 155 ราย
 • อำเภอบางใหญ่ 119 ราย
 • อำเภอเมือง 95 ราย
 • อำเภอปากเกร็ด 71 ราย
 • อำเภอบางกรวย 31 ราย
 • อำเภอไทรน้อย 30 ราย

 

มีอาการ 183 ราย คิดเป็น 36.53 % ไม่มีอาการ 318 ราย คิดเป็น 63.47 %

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

- ไม่เคยได้รับวัคซีน 444 ราย คิดเป็น 88.62%

- รับวัคซีน 1 เข็ม 54 ราย คิดเป็น 10.78%

 •  AstraZeneca 36 ราย
 • Sinopharm 10 ราย
 • Sinovac 7 ราย
 • Pfizer 1 ราย

- รับวัคซีน 2 เข็ม 3 ราย  0.59%

 • Sinovac I+ Sinovac II = 1 ราย
 • Sinopharm I+ Sinopharm II = 2 ราย

 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 501 ราย

- จุดตรวจคัดกรอง สสอ.บางบัวทอง 110 ราย

- จุดตรวจ CI ตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ 25 ราย

- แคมป์ที่พักคนงานอิตาเลียนไทย 20 ราย

- จุดตรวจ CI วายุภักษ์ อำเภอเมืองนนทบุรี 14 ราย

- จุดตรวจ CI ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 1 ราย

- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 24 ราย

- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 13 ราย

- บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 2 ราย

- พนักงานโรงงาน โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

- พนักงาน J&T บางใหญ่

- พนักงาน line man

- พนักงาน กวาดถนน

- พนักงงานคลังพัสดุ KERRY

- ตำรวจ สามเสน

- ตำรวจอารักขา

- ธุรการสูติ รพ.วชิระ

- นักโทษ

- นักโภชนาการ รพ.ธนบุรี 1

- นักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณ

- พนักงาน บ.บางใหญ่ค้าวัสดุ

- พนักงานบ.ฟีฮาแล็บ

- พนักงานบ.อุตสาหกรรมเทนนตาไทย

- ผู้ช่วยทันตแพทย์

- ผู้ช่วยพยาบาลศูนย์กระดูก รพ.ธนบุรี 1

- ผู้ช่วยเภสัชห้องจ่ายยา OPD 1

- พนักงานบิ๊กซี บางบอน

- พนักงานแมคแวลู สาขาลาดปลาดุก

- รับจ้าง ดูแลผส.ที่ศุนย์ฯ

- รับจ้าง รปภ

- รับจ้าง(ไข่มุกคอมโพซิส)

- รับซื้อของเก่า

- รับราชการ(ทหารเรือ)

- รับราชการ(มสธ.)

- รับเหมางานระบบไฟฟ้า

- สนง.เขตประถมศึกษานนทบุรี เขต 2