กกต.เคาะ 28 พ.ย.เลือกตั้ง อบต. รับสมัคร 11-15 ต.ค.

กกต.เคาะ 28 พ.ย.เลือกตั้ง อบต. รับสมัคร 11-15 ต.ค.

"กกต." เคาะแล้ว! แผนจัดการเลือกตั้ง "สมาชิกสภา อบต.-นายก อบต." ออกประกาศ 1 ต.ค. หย่อนบัตร 28 พ.ย. 64 เปิดรับสมัคร 11 - 15 ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง คือ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 โดยให้วันเลือกตั้งคือ  วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ต.ค. ถึงวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.

กกต.เคาะ 28 พ.ย.เลือกตั้ง อบต. รับสมัคร 11-15 ต.ค.

โดยหลังจากนี้ กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.2564 อย่างเป็นทางการตามแผนจัดการเลือกตั้งโดยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต. จะประกาศแจ้งทราบถึงวันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้งต่อไป