‘คลัสเตอร์สบเมย’ น่าเป็นห่วง! พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย

‘คลัสเตอร์สบเมย’ น่าเป็นห่วง! พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ยังคงมีผู้ป่วยเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบอีก 19 ราย รวมยอดสูงถึง 150 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 124 ราย พบเชื้อ 19 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Cas eMS455-MS473 รวม 19 ราย เพศชาย 10ราย เพศหญิง 9ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยเป็นนักเรียน 14 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย พระภิกษุ 1 ราย และประชาชน 3 ราย ทั้งหมดเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK )เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสบเมย 2 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 3 ราย และศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation :CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 14 ราย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 150 ราย

สรุป สถานการณ์ วันที่ 12 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 473 ราย เป็นเพศชาย 236 ราย และเพศหญิง 237 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 278 ราย (58.8%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 191 ราย (40.4%) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 5 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 19 ราย โรงพยาบาลปาย 10 ราย โรงพยาบาลสบเมย 44 ราย CI โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 26 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย และโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง รวม 83 ราย