กรมราชทัณฑ์ เผยนักโทษติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 631 ราย แนวโน้มดีขึ้น

กรมราชทัณฑ์ เผยนักโทษติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 631 ราย แนวโน้มดีขึ้น

กระทรวงยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 "กรมราชทัณฑ์" นักโทษติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 631 ราย แนวโน้มดีขึ้น พบเรือนจำพ้นจากการระบาดเพิ่ม 2 แห่ง ขณะที่อีกไม่น้อยกว่า 20 แห่ง เตรียมสิ้นสุดการระบาดในเดือนกันยายนนี้

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือ ศบค.ยธ. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตาม 5 แผนงานการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ Covid-19 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 69/2564 โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษก ศบค.ยธ. นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำในจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านข่าว-โควิด 19 ติดเชื้อวันนี้ ชลบุรียอดพุ่ง 1,594 เสียชีวิต 15 ราย เช็ค 10 คลัสเตอร์

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษก ศบค.ยธ. เปิดเผยว่า ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ/ทัณฑสถานวันนี้ พบเรือนจำพ้นจากการระบาดเพิ่ม 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางสงขลา และเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะที่ไม่พบการระบาดเพิ่มของเรือนจำต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ส่งผลให้เรือนจำสีแดงลดลงอยู่ที่ 37 แห่ง และเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการแพร่ระบาด 105 แห่ง 

ขณะที่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 631 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 600 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 31 ราย) รักษาหายเพิ่ม 153 ราย ไม่มีรายงานผู้ต้องขังเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 4,971 ราย (กลุ่มสีเขียว 85.3% สีเหลือง 13.9% และสีแดง 0.8%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 470 ราย ปริมณฑล 372 ราย และต่างจังหวัด 4,129 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 54,699 ราย หรือ 89.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม 61,343 ราย เสียชีวิตสะสม 130 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า สถานการณ์การระบาดของกรมราชทัณฑ์ในระยะนี้ยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพบการเพิ่มขึ้นของเรือนจำแพร่ระบาดที่ค่อนข้างชะลอตัว ขณะที่จำนวนเรือนจำที่จะพ้นจากการระบาดยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยภายในเดือนนี้จะสิ้นสุดการระบาดได้อีกไม่น้อยกว่า 20 แห่ง แม้จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มก้อน แต่เป็นการตรวจพบในเรือนจำสีแดงที่มีการระบาดใหม่ประมาณ 2-3 แห่ง และการตรวจพบผู้ติดเชื้อในห้องแยกกักโรค ซึ่งเป็นผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกที่ยังคงสามารถป้องกันเชื้อก่อนเข้าเรือนจำได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.ยธ. โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมเช้าวันนี้ ยังคงกำชับทุกฝ่ายดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามาตรการในการรักษาและให้ยาแก่ผู้ติดเชื้อมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้ว สิ่งที่ต้องเคร่งครัดเป็นพิเศษ คือมาตรการในการป้องกันเชื้อ ทั้งในเรือนจำที่ยังไม่เคยพบการระบาดและเรือนจำที่พ้นจากการระบาดแล้ว โดยผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ต้องมีความเข้าใจในหลักการระบาดของโรค เข้าใจระบบ และหมั่นพัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันได้อย่างถูกต้องและตรงจุด อันจะช่วยให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษาตัว จำนวน 7 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 5 ราย และเยาวชน 2 ราย ด้านผลการดำเนินงานสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สีขาว มีจำนวน 48 แห่ง จากทั้งหมด 56 แห่ง อีก 8 แห่ง แยกเป็นติดเชื้อ 5 แห่ง และหมดสถานะสีขาว 3 แห่ง ขณะที่สถิติการฉีดวัคซีนของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็น 299 ราย หรือคิดเป็น 7.48% จากทั้งหมด 4,000 ราย และเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนคงที่ที่ 3,795 ราย หรือคิดเป็น 86.74% จากทั้งหมด 4,375 ราย