'เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40' กรณี 'พระสงฆ์' เช็คก่อนรับ 1 หมื่นบาท

ตรวจสอบ "เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 40" กรณี "พระสงฆ์" เช็คก่อนรับ 1 หมื่นบาท

ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ยืนยัน พระสงฆ์ สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ ช่วงนี้โควิดระบาดไม่กิจนิมนต์ ได้รับเงินเยียวยา 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่วัดอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้นำรถโมบายออกให้บริการประชาชน ผู้ทำงานอิสระ และยังไม่ได้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 สามารถมาสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

ประกอบกับช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรง จ.ชลบุรีถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงจัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 เดือนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ทำให้มีผู้ทยอยมาประกันตนตามมาตรา 40 กันอย่างมากมาย

162944553155

นอกจากนี้ ยังได้มีพระภิกษุมาสมัครด้วย ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาด้วยเช่นกัน โดยมีนายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสนธยา กลมกล่อม กำนันตำบลอ่างศิลา มาอำนวยความสะดวก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

พระอิทธิพล พระลูกวัด วัดอ่างศิลา และมาสมัครเป็นผู้ประกันตามมาตรา 40 กล่าวว่า อยากจะเชิญชวนพระสงฆ์มาสมัครผู้ประกันตามมาตรา 40 เพราะได้รับสิทธิหลายอย่าง และได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิดแพร่ระบาดอีกด้วย


162944558388

นายสมศักดิ์ พงษ์ศิริ เจ้าหน้าที่พนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี กล่าวว่า พระภิกษุสงฆ์สามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ หากอายุ 15-65 ปี และยังมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา เพราะช่วงนี้พระสงฆ์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีกิจนิมนต์ ไม่มีเงินไปซื้อยารักษาตัวเอง

นายสุรพงศ์กล่าวว่า อยากจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใน จ.ชลบุรี มาสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยา ประกอบกับ จ.ชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม จะได้มีเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากอาจจะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ไม่มีกิจนิมนต์


162944529644

แจ้งด่วน! ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท
ให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
เพราะเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น