เปิดเหตุผลนำเข้าวัคซีน’ซิโนแวค’เพิ่มอีก 

เปิดเหตุผลนำเข้าวัคซีน’ซิโนแวค’เพิ่มอีก 

สธ.เผยอัตราป่วยตายกทม.ช่วงก.ค.ลดลง แนวโน้มไปทางบวก ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสมกว่า 24 ล้านโดส เผยเหตุนำเข้า ‘ซิโนแวค’เพิ่มอีก ใช้ฉีดสูตรไขว้ กระตุ้นภูมินสูงในเวลารวดเร็ว

         เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ส.ค. 2564 ในการแถลงสถานการณ์โควิด 19 ประเด็น “สถานการณ์โรคโควิด 19 และประสิทธิผลวัคซีนในประเทศไทย โดยนพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กรฮัดวัคซีนสะสสม 16 ส.ค. เพิ่มขึ้น 508,498 โดส ฉีดสะสม 24,100,631 โดส แยกเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 18,370,997 โดส  คิดเป็น 25.5 %

    เข็มที่ 2 จำนวน 5,228,157 โดส คิดเป็น 7.3 % และเข็มที่ 3 จำนวน 501,477 โดส มื่อแยกตามผู้ผลิตวัคซีน เป็นซิโนแวค 11,399,453 โดส แอสตร้าเซนเนก้า 10,255,294 โดส ซิโนฟาร์ม 2,036,818 โดส และไฟเซอร์ 409,066 โดส  ส่วนการฉีดวัคซีนของชาวต่างชาติในประเทศไทยสะสม 356,337 คน คิดเป็น 7.27% ของประชาการต่างชาติทั้งหมดในไทย  มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เมียนมา  จีน และกัมพูชา

 

   

      

 

“ขอย้ำว่า วัคซีนเข็มที่ 3 มีนโยบายให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคลากรด่านหน้า ดังนั้น หากมีข้อสงสัย เห็นความผิดปกติให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขทันที เพื่อร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้แจ้งหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำถึงเรื่องนี้แล้ว ว่า การฉีดต้องเป็นไปตามแนวทางและนโยบาย หากมีความผิดปกติให้เป็นความรับผิดชอบดูแลระดับจังหวัดในการตรวจสอบ สอบสวนเรื่องดังกล่าว” นพ.เฉวตสรร กล่าว

         นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,128ราย เสียชีวิตเพิ่ม 239 คน ตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 ติดเชื้อสะสม จำนวน  919,579 ราย เสียชีวิตสะสม 7,879 คน อัตราป่วยตาย 0.86 %  ทั้งนี้ อัตรการป่วยตายในพื้นที่กทม.แยกตามอายุช่วงเดือนเม.ย.-ก.ค. พบว่า 0-17 ปี แทบจะติดเส้นศูนย์ อายุ 18-40 ปีระดับใกล้เคียงกับกลุ่มแรกสูงกว่าเล็กน้อย  อายุ  41-60 ปี ช่วงเม.ย.-มิ.ย.ไม่ถึง 2 % ส่วนเดือนก.ค. 2 %และอายุ 61 ปีขึ้นไป เม.ย.อยู่ที่ 6.97 % พ.ค. 9.01 %  มิ.ย. 14.62 % และก.ค. 12.70 % ถ้าแนวโน้มต่อไปลดลงได้กว่านี้ จะเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยังเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงจุดเดียว จะต้องจับต่อเนื่องต่อไปว่าจะเป็นลักษณะใด 

นพ.เฉวตสรร กล่าวด้วยว่า วัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกหรือWHOให้การรับรองนั้น ก็จะผ่านเกณฑ์วัตถุประสงค์หลักในเรื่องการป้องกันเสียชีวิต ลดการป่วยรุนแรง  จึงไม่ควรไปด้อยค่าตรงนั้น และตัวเลขจากการใช้งานจริงก็จะมีการเก็บรวมรวมศึกษาและมีความจำเป็นที่จะต้องนำวัคซีนมาเพื่อที่จะใชในสูตรที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในเวลารวดเร็ว อย่างเช่น ซิโนแวค คณะกรรมการวิชาการมีการติดตามโดยตลอด การที่ผ่านการรับรองของWHOและยังได้ประโยชน์ดีอยู่ การที่มาทำให้เป็นวัคซีนไขว้ แข็มแรกซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าฯ ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงดีมาก และไม่ต้องรอถึง 3 เดือน  แต่สูตรไขว้ฉีดห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันมีลักษณะที่ขึ้นสูงมาก ทำให้กระตุ้นภูมิฯได้รวดเร็ว 

     “การจัดหาวัคซีนจะเป็นประโยชน์ ที่จะนำซิโนแวคมาใช้ ซึ่งตอนนี้มีแผนจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 12 ล้านโดส ก็จะมีการไขว้กันกับซิโนแวคและแอสตร้าฯ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้กว้างขวางและรวดเร็วต่อไป”นพ.เฉวตสรรกล่าว