'นิด้าโพล' เผย 'ประชาชน' หนุนม็อบปลดแอก แต่ไม่เห็นด้วยใช้ความรุนแรง

'นิด้าโพล' เผย 'ประชาชน' หนุนม็อบปลดแอก แต่ไม่เห็นด้วยใช้ความรุนแรง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน ต่อม็อบปลดแอก เมื่อ7สิงหาคม ระบุส่วนใหญ่ หนุนการแสดงออก เรียกร้องสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ ค้านใช้ความรุนแรง - เชื่อมีคนหนุนหลัง

       ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม” ซึ่งสำรวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง ต่อความเห็นของการจัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อ 7 สิงหาคม พบความเห็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม จำนวน35.43% เนื่องจากทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข มีความวุ่นวาย และมองว่าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ดี อีกทั้งยังกังวลต่อการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สถานการณ์ระบาดยังรุนแรง

       รองลงมา 26.18% ระบุว่าเห็นด้วย เนื่องจากคือการแสดงออก การเรียกร้องสิทธิ ตามวิถีทางประชาธิปไตย และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ประเทศเดินหน้า อย่างไรก็ดีมีบางส่วนที่เห็นด้วยกับการชุมนุม แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง

       ขณะที่ 19.19% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ คือการเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นปัญหาที่ประชาชนได้รับ ทั้งนี้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง และ 16.77% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะใช้วิธีรุนแรงเกินไป ก่อให้เกิดความวุ่นวาย

       ทั้งนี้นิดาโพล ยังถามถึงความคิดเห็นต่อการชุมนุมที่มีผู้อยู่เบื้องหลังของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม โดยพ 51.74 % เชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง รองลงมา 36.04% ระบุว่า ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลัง.