THRE ครึ่งปีแรก 64 กำไรพุ่ง36% ลั่นตั้งสำรองเคลมโควิดไร้กระทบเป้าปีนี้

THRE ครึ่งปีแรก 64 กำไรพุ่ง36% ลั่นตั้งสำรองเคลมโควิดไร้กระทบเป้าปีนี้

"ไทยรับประกันภัยต่อ"ครึ่งปีแรก 2564 มีกำไรสุทธิ 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% หลังเคลมลด-ค่าใช้จ่ายโครงการระยะยาวทยอยลดลง พร้อมรับอานิสงค์ธุรกิจประกันรถยนต์-ประกันสุขภาพบูม ผู้บริหารย้ำ ตั้งสำรองเผื่อการเคลมโควิดแล้ว 157 ล้านบาท ไร้กังวลผลกระทบเป้าผลงาน

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 บริษัทฯมีกำไร 65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มีกำไร 95 ล้านบาท หลังได้มีการตั้งสำรอง เผื่อการระบาดของเคลมโควิดไว้ จำนวน 157 ล้านบาท เพื่อเป็นการปัองกันการผันผวนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า

ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปีแรก 2564 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนลดลง และค่าใช้จ่ายในส่วนของ โครงการระยะยาวทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขยายตัวของธุรกิจประกันรถยนต์และประกันภัยสุขภาพที่มีการเติบโตสูงขึ้น

“อย่างไรก็ตามหากดูรายไตรมาส บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาส 1/64 ผลจากการรับประกันภัยต่อ เบี้ยประกันภัยต่อรับและเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวในกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพที่มีการเติบโตสูงขึ้น และรายได้จากการลงทุน รายได้จากการให้บริการ ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง” 

นายโอฬาร บอกเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 แม้เบื้องต้นจะประเมินว่า การแพร่อระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อตัวเลขผลประกอบการในครึ่งปีหลัง แต่จากการที่บริษัทฯได้ตั้งสำรองเผื่อไว้แล้ว และแนวโน้มธุรกิจอื่นที่ปรับตัวดีขึ้น จึงยังมั่นใจภาพรวมทั้งปี 2564 เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้