รพ.MEA (สามเสน) ปิดทำการ 1 วัน ฆ่าเชื้อ COVID-19 เร่งด่วน

รพ.MEA (สามเสน) ปิดทำการ 1 วัน  ฆ่าเชื้อ COVID-19 เร่งด่วน

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง (สามเสน) แจ้งปิดให้บริการ 1 วัน

วันนี้ (6 สิงหาคม 2564) โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง (สามเสน) แจ้งปิดให้บริการ 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในโรงพยาบาลเร่งด่วน โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ยกเว้น บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ตามคิวที่นัดไว้ยังให้บริการตามปกติ ณ อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ รพ.การไฟฟ้านครหลวง (สามเสน)

ทั้งนี้ จึงงดให้บริการขอฉีดวัคซีน COVID-19 แบบ walk-in รพ.การไฟฟ้านครหลวง (สามเสน) จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

162821918344

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4881744278519337/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6045

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1423468007292997632?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=89445

▶️ Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1162821597901061270

 

▶️ Instagram : https://www.instagram.com/p/CSN0tPgBH2l/?utm_medium=copy_link