‘ นศ. ไทยไปเรียนต่างประเทศ’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่นี่!

‘ นศ. ไทยไปเรียนต่างประเทศ’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่นี่!

โฆษก กต. ชี้เป้านักเรียน นักศึกษาไทยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะไปเรียนต่อต่างประเทศ ในปี 2564 ลงทะเบียนได้แล้วที่นี่

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษา สัญชาติไทย ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศภายในปี 2564 ในขณะนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศแนวทางขอรับวัคซีนแล้ว ดังนี้

1. นักเรียน นักศึกษา ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 และสุขภาพบางรัก ได้เว็บไซต์ https://form.jotform.com/Bangrak_VH/BangrakVHcenter แล้วเลือก “Thai Student planned to go abroad for education in 2021” จากนั้น สามารถนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยรอยืนยัันการตอบรับทางอีเมล์ โดยต้องใช้เอกสารแนบ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่มี Student visa และหลักฐานการรับยืนยันเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

162816576795

2. นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ นอกกรุงเทพฯ ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ http://qr.w69b.com/g/m2TKAo9GM โดยจะเปิดระบบทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน จากนั้นให้รอการตรวจสอบเอกสารประมาณ 3 - 5 วัน และจะได้รับอีเมล์หรือ SMS ยืนยัน 

หลังจากนั้น จะสามารถนัดหมายเข้ารัับวัคซีน ผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง โดยต้องใช้เอกสารแนบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา/สำเนาใบจ่ายเงินค่าเทอม/สำเนาใบเกรด/สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา