'อาเซียน - จีน' ตอกย้ำความร่วมมือเข้าถึง กระจายวัคซีนโควิด

'อาเซียน - จีน' ตอกย้ำความร่วมมือเข้าถึง กระจายวัคซีนโควิด

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” เสนอแนวคิดต่อยอด 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน สู่ความร่วมมือทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เพื่อรับมือโควิด-19 โดยเฉพาะการเข้าถึงและการกระจายวัคซีน และส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อสันติภาพ และความรุ่งเรืองภูมิภาค

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายหวัง อี้  มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมฯ ยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่นครฉงชิ่ง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในปีนี้ 

162807787637

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางขยายความร่วมมืออาเซียน-จีนในอนาคต อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจีนจะสนับสนุนการสร้างศูนย์การผลิตและวิจัยวัคซีนในอาเซียน ความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการภายใต้ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน ในปี 2564

ไทยเน้นย้ำความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาด โดยสนับสนุนข้อเสนอของจีนในการจัดตั้งศูนย์การผลิตและวิจัยวัคซีนในภูมิภาค การวิจัยและพัฒนาวัคซีน การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และเทคโนโลยีดิจิทัล 

นอกจากนี้ ไทยสนับสนุนความร่วมมือภายใต้ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะจัดกิจกรรมภายใต้เอกสารรายชื่อโครงการความร่วมมืออาเซียน-จีน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งไทยนำเสนอไว้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ที่นครฉงชิ่ง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งเชิญชวนให้อาเซียนและจีนแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว (BCG)

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ สถานการณ์ในเมียนมา และทะเลจีนใต้