เช็ค! รายชื่อ 40 จังหวัดล่าสุด สั่ง 'ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว' งดออกนอกเคหสถาน

เช็ค! รายชื่อ 40 จังหวัดล่าสุด สั่ง 'ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว' งดออกนอกเคหสถาน

อัพเดตล่าสุด! เปิดชื่อ 40 จังหวัดประกาศ "ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว" งดออกนอกเคหสถาน มีที่ไหนบ้างเช็คที่นี่

วันที่ 4 .. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่ห้ามและขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน อัพเดตข้อมูลวันที่ 3 .ค.2564 เวลา 08.00 รวม 40 จังหวัด มีดังนี้

• ภาคเหนือ 2 จังหวัด

1. อุทัยธานี ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

2. ตาก ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

• ภาคกลางและตะวันออก 25 จังหวัด

1.กาญจนบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

2.จันทบุรี ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

3.ฉะเชิงเทรา ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.ชลบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

5.ชัยนาท ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

6.นครนายก ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

7.นครปฐม ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

8.นนทบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

9.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

10.ปทุมธานี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

11.ปราจีนบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

12.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

13.เพชรบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

14.เพชรบูรณ์ ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

15.ระยอง ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

16.ราชบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

17.ลพบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

18.สมุทรปราการ ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

19.สมุทรสาคร ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

20.สมุทรสงคราม ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

21.สระบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

22.สระแก้ว ช่วงเวลา 00.00 . - 04.00 .

23.สิงห์บุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

24.สุพรรณบุรี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

25.อ่างทอง ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

162799653614

• ภาคใต้ 8 จังหวัด

1.กระบี่ ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

2.ตรัง ช่วงเวลา 22.00 . - 03.00 .

3.นราธิวาส ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.ปัตตานี ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

5.พัทลุง ช่วงเวลา 00.00 . - 03.00 .

6.ภูเก็ต ช่วงเวลา 22.00 . - 04.00 .

7.ยะลา ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

8.สงขลา ช่วงเวลา 21.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

1.ชัยภูมิ ช่วงเวลา 21.00 . - 05.00 .

3.ศรีสะเกษ ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

2. นครราชสีมา ช่วงเวลา 22.00 . - 04.00 . (ห้ามตามข้อกำหนดฉบับ 30)

4.หนองคาย ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

5.อุบลราชธานี ช่วงเวลา 23.00 . - 04.00 .

สำหรับข้อกำหนดฉบับที่ 30 อ่านรายละเอียด ที่นี่

162799644398

162799645355