ตลท.แนะซื้อขาย STAR ด้วยความระมัดระวัง

ตลท.แนะซื้อขาย STAR ด้วยความระมัดระวัง

ตลท. แนะผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล STAR และลงทุนด้วยความระมัดระวัง หลังบริษัทแจ้งหยุดดำเนินกิจการงานด้านวิศวกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ตู้กาแฟหยอดเหรียญ และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ STAR ด้วยความระมัดระวัง ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีบริษัทหยุดดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม สื่อและประชาสัมพันธุ์ตู้กาาแฟหยอดเหรียญ และอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่

  โดย STAR ได้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินธุรกิจตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นลำดับ จนวันที่ 2 ส.ค.64 บริษัทแจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานด้านวิศวกรรม สื่อและประชาสัมพันธ์ ตู้กาแฟหยอดเหรียญ คงเหลือธุรกิจการผลิต Content คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะรับรู้ส่วนได้เสีย 20% ภายในไตรมาสที่ 1/65 รวมทั้งเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนใน Shenton จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และอยู่
ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ STAR โดยละเอียดรอบคอบ เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ข่าวย้อนหลังเป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการสรรหาธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อไป