2 จังหวัดโควิิด19 ไม่แดง !

2 จังหวัดโควิิด19 ไม่แดง !

รอบ 7 วันโควิด19 แดงทั้งประเทศ เว้น 2 จังหวัด ขณะที่ศบค.รายงาน 5 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จังหวัด

  ผู้สื่อข่าวรายงานจากฐานข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุในส่วนสถานการณ์โควิด19 ที่เป็นแสดงถึงการกระจายรายจังหวัด ซึ่งแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยแบ่งสถานะแสดงผลเป็นสีแดง ผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย สีส้มผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย สีเหลือง ผู้ติดเชื้อ 11-50 ราย และสีเขียว 1-10 ราย 

           พบว่าช่วงตั้งแต่ 25-31 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นสัปดาห์ล่าสุด เกือบทุกจังหวัดมีสถานะเป็นสีแดง เว้นเพียง 2 จังหวัดที่เป็นสีส้ม คือ จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อสะสมในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 41 ราย และจ.กระบี่ มีผู้ติดเชื้อสะสมในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 94 ราย 

   

   

ขณะที่ศบค.รายงาน การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 31 ก.ค. 2564  มี 5 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จังหวัด ได้แก่

จ.สมุทรสาคร บริษัทเครื่องสำอาง อ.เมือง ติดเชื้อแล้ว 13 ราย 

จ.ระยอง แคมป์ก่อสร้าง อ.บ้านฉาง ติดเชื้อแล้ว  148 ราย

จ.นครปฐม บริษัทยางรถยนต์ อ.บางเลน ติดเชื้อแล้ว  23 ราย

จ.ปทุมธานี บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์2 อ.คลองหลวง ติดเชื้อแล้ว 18 ราย

จ.สระบุรี โรงงานผลิตภัณฑ์ไก่ อ.เมือง ติดเชื้อแล้ว 88 ราย 

ส่วนวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย  เมื่อวันที่ 30 ก.คง 2564 มีการฉีดเพิ่มขึ้น 480,155 โดส ฉีดสะสมแล้ว 17,491,632 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 13,640,179 ราย และครบ 2 เข็ม 3,851,453 ราย