ครม.ยันไร้วาระแต่งตั้งปลัดกระทรวง

ครม.ยันไร้วาระแต่งตั้งปลัดกระทรวง

“โฆษกรัฐบาล” ยืนยันยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงในที่ประชุมครม.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ไม่มีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงแต่อย่างใด หลังมีกระแสข่าวเตรียมแต่งตั้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้ามมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้