'หมอธีระวัฒน์' ชี้ 3 เดือน ภูมิลดเหลือ 65% หลังฉีดซิโนแวค

'หมอธีระวัฒน์' ชี้ 3 เดือน ภูมิลดเหลือ 65% หลังฉีดซิโนแวค

"หมอธีระวัฒน์"ชี้ 3 เดือน ภูมิลดเหลือ 65% หลังฉีดซิโนแวค ความสามารถในการป้องกันตาย ยังคงมีอยู่แต่จะลดลงตามลำดับ

หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊คเปิดเผยผลตรวจภูมิยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด19 หลังฉีดซิโนแวคเข็ม 2 ผ่านมาแล้ว 3 เดือน พบว่าภูมิในการยับยั้งเชื้อโควิดลดลง

โดยเนื้อหาในเฟสบุคของ นพ.ธีระวัฒน์ อธิบายว่า ฉีดชิโนแวคเข็มที่หนึ่ง 24 มีนาคม เข็มที่สอง  21 เมษายน หนึ่งเดือนหลังเข็มที่สอง ตรวจได้ 93% ภูมิในการยับยั้งไวรัส ที่โชคดีมากกว่าคนอื่นๆ ที่เจาะประเมินอีกหลาย 100 คน โดยมีจำนวนมากที่ระดับไม่ถึง 68% ที่เป็นตัวเลขคร่าวๆที่บอกถึงระดับการยับยั้งการติดเชื้อ

วันที่ 19 กรกฎาคม สามเดือนหล้งเข็มที่สองได้ 65.94% เป็นไปตามลักษณะของภูมิที่ตกลงเร็วและเริ่มมีความเสี่ยงของการติดเชื้อตั้งแต่เดือนที่สองเป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการป้องกันตาย ยังคงมีอยู่แต่จะลดลงตามลำดับ

อนึ่ง การดูค่าภูมิคุ้มกันจากการเจาะเลือด ต้องระบุให้ได้ชัดเจนว่าเป็นภูมิที่ยับยั้งไวรัสได้ (neutralizing antibody)
หรือเป็นภูมิที่ตรวจหาแบบรวบรวมทั้งหมด ทั้งที่ยับยั้งได้และไม่ได้ ซึ่งมักจะได้ค่าสูงกว่ามาก และไม่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการยับยั้งการติดเชื้อของไวรัส

162711683856