กต. เปิดชาวต่างชาติ 75 ปีขึ้นไป walk in ฉีดวัคซีนโควิดโดสแรก

กต. เปิดชาวต่างชาติ 75 ปีขึ้นไป walk in ฉีดวัคซีนโควิดโดสแรก

โฆษก กต. ชวนชาวต่างชาติอายุ 75 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยในไทย walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสแรก ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวประชาสัมพันธ์การเปิดบริการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติ อายุ 75 ปีขึ้นไป แบบ walk in (เฉพาะผู้ที่รับเป็นเข็มแรก) ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย อายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถมารับการฉีดวัคซีนแบบ walk in ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยขอให้เตรียมหนังสือเดินทางและหลักฐานการมีถิ่นพำนัก เช่น วีซ่า ใบยืนยันการมีถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตทำงาน มาแสดงในวันฉีดวัคซีนด้วย

162660853819

2. สำหรับการเดินทาง ขอให้ใช้ประตู 2 3 หรือ 4 ร่วมกับบุคคลทั่วไป โดยขอให้รักษามาตรการป้องกันโรคโควิด ทั้งในการเดินทางและระหว่างเข้ารับการฉีด ทั้งนี้ การเปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 จะจำกัดจำนวนในแต่ละวัน แต่จะดำเนินการต่อเนื่อง จึงขอให้ทยอยเดินทางมาตามความสะดวกได้

3. การฉีดวัคซีนแบบ walk in ดังกล่าว จัดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ดังนั้น ขอให้ชาวต่างชาติที่เคยรับเข็มที่ 1 มาก่อนแล้ว รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากสถานที่เดิมที่รับเข็มแรก กรณีผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว หากระบบสามารถตรวจสอบได้ ก็จะถูกปฏิเสธ ณ จุดบริการ walk in ทั้งนี้ ยังไม่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ