เปิด 2 สำนักโพล รัฐบาลเผชิญ 'วิกฤติศรัทธา' ปม 120 วันเปิดประเทศ

เปิด 2 สำนักโพล รัฐบาลเผชิญ 'วิกฤติศรัทธา' ปม 120 วันเปิดประเทศ

2 สำนักโพล เปิดผลสำรวจ พบเรื่องน่าวิตก กับสถานะรัฐบาล หลังประชาชน’ไม่เชื่อมั่น’ว่าจะสามารถเปิดประเทศได้ภายใน 120 วันตามที่ประกาศไว้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะทรวงกลาโหมออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงการตั้งเป้าประเทศไทยต้องเปิดประเทศ ภายใน 120 วัน หรือประมาณเดือน ต.ค. โดยคาดว่าถึงตอนนั้น จะสามารถฉีดวัคซีน ‘เข็มแรก’ให้คนไทย ครบ 50 ล้านคนแล้ว

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าวิตก เมื่อสองสำนักโพลล์ชั้นนำ ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “เปิดประเทศใน 120 วัน”

บทสรุป ผลสำรวจออกมาตรงกัน ‘ไม่เชื่อมันรัฐบาล’ ว่าจะสามารถทำได้สำเร็จภายใน 120 วัน

‘นิด้าโพล’ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เชื่อหรือไม่ นายกฯจะเปิดประเทศภายใน 120 วัน ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,311 หน่วย

162476456473

ผลสำรวจ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนกับคำประกาศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะต้องเปิดทั้งประเทศ ให้ได้ภายใน 120 วัน พบว่า ร้อยละ 12.43 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวในไทย ให้มีรายได้เหมือนเดิม แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในประเทศได้ ร้อยละ 13.58 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ มีเงินหมุนเวียนเข้าประเทศ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และรัฐต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ร้อยละ 19.91 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังรุนแรงอยู่ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันของรัฐ ร้อยละ 53.55 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังไม่สามารถควบคุมได้ ยังไม่ต้องการให้เสี่ยงรับต่างชาติเข้ามา และต้องการให้เปิดประเทศตอนที่ประชาชนฉีดวัคซีนแล้วเกือบทั้งประเทศก่อน และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ 53.55% ‘ไม่เห็นด้วย’ กับการเปิดประเทศ เพราะวิตก การแพร่ระบาดไวรัสโควิด

และเมื่อถาม ‘ความเชื่อของประชาชนต่อรัฐบาลว่าจะสามารถเปิดทั้งประเทศได้ภายใน 120 วัน' พบว่า ร้อยละ 6.94 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 20.22 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 28.68 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 42.94 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สรุปผลสำรวจ’นิด้าโพล’ ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลว่าสามารถจะดำเนินการภายใน 120 วัน

มาดูฝั่ง ‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “เปิดประเทศใน 120 วัน”กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,320 คน สำรวจวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2564

ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความกังวลกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเปิดประเทศใน 120 วัน เนื่องจากรัฐบาล ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้ ส่วนวัคซีนหลักๆที่รัฐบาลจัดหาให้นั้น ได้แก่ ซิโนแวคและ แอสตร้าเซนเนก้ามีคุณภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับวัคซีนตัวอื่นๆ เช่น ไฟเซอร์และโมเดอร์นา

อย่างไรก็ตาม ประชาชนเห็นว่า การเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเปิดประเทศใน 120 วัน แต่ กลับพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าภายใน 120 วันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึง ร้อยละ 39.88

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจ’สวนดุสิตโพล’ประชาชน มองว่า การเปิดประเทศจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทบทวนความเหมาะสมเป็นระยะ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ประชาชนต้องศึกษาข้อมูลให้รู้เท่าทันโรค/วัคซีน การใช้ชีวิตแบบ Next Normal และยังคงต้องตั้งการ์ดแบบสูงสุดเสมอแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม

เพื่อให้เราสามารถหยุดการระบาดของโรคได้ และการเปิดประเทศก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

162476442890