TFG ปลื้ม 'ทริส' อัพเรตติ้งสู่ BBB รับผลงานเด่น-กระแสเงินสดดี

TFG ปลื้ม 'ทริส' อัพเรตติ้งสู่ BBB รับผลงานเด่น-กระแสเงินสดดี

TFG เผยทริสฯ ปรับเพิ่มเรตติ้งองค์กรเป็นระดับ "BBB" จากเดิม "BBB-"  พร้อมคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ระดับ "AAA"  แนวโน้ม "คงที่" สะท้อนผลการดำเนินงานที่เติบโต-กระแสเงินสดดี คาดการณ์รายได้โต 6-9% ต่อเนื่องในปี 64-66

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ TFG เป็นระดับ "BBB" จากเดิมที่ระดับ "BBB-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทฯที่ได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดย Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ที่ระดับ "AAA" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ"คงที่"

ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ของ TFG สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ CGIF ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ "AAA/Stable" จากทริสเรทติ้ง ในฐานะผู้ค้ำประกันตราสารหนี้ของบริษัทฯ การเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทฯ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์ด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ อีกทั้งยังสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของบริษัทอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทฯ ยังมีข้อจำกัดจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนความผันผวนของราคาอาหารสัตว์ และการก่อหนี้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯิยังมีความเสี่ยงเฉพาะของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไก่รายอื่นๆ เช่น โรคระบาดในไก่ และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

ขณะที่ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 มาจากราคาสุกรและไก่เนื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดแคลนสุกรและการฟื้นตัวของอุปสงค์หลังจากที่ตลาดส่งออกในบางประเทศเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบ้างแล้วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 นอกจากนี้ การที่ต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวลดลงยังส่งให้อัตรากำไรของบริษัทฯ ในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นอีกด้วย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 14.1% ในปี 2563 จากระดับ 7.0-12.6% ในระหว่างปี 2560-2562

โดยทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่ารายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ จะเติบโตที่ระดับ 6-9% ต่อปีในระหว่างปี 2564-2566 จากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจปศุสัตว์และธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ของบริษัทฯน่าจะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 11-13% ในช่วงปี 2564-2566 ด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยธุรกิจสุกรจะขยายตัวจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และราคาที่อยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งราคาขายในเวียดนามยังคงยืนในระดับสูงเช่นกัน รวมทั้งการขยายฟาร์มระดับพ่อแม่พันธุ์สุกรทั้งในประเทศ และประเทศเวียดนาม เริ่มดำเนินไปแล้วบางส่วน อีกทั้งยังได้รับปัจจัยบวกจากการได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกไปที่สหภาพยุโรป (EU) เพิ่มเติมสำหรับสินค้าปรุงสุก รวมไปถึงการขยายธุรกิจร้านสะดวกซื้อสำหรับเนื้อสดในรูปแบบตลาดสดภายใต้ชื่อร้าน Thai foods fresh market (ตลาดสดไทยฟู้ดส์) โดยปัจจุบันมี 11 สาขา ตั้งเป้าเพิ่มอีก 50 สาขา ในปี 2564 ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อสัตว์ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมดีขึ้น ผลักดันรายได้กำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง