'คนละครึ่งเฟส 3' สรุปทุกขั้นตอน ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ยังไงเพื่อ รับเงิน 3,000

'คนละครึ่งเฟส 3' สรุปทุกขั้นตอน ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ยังไงเพื่อ รับเงิน 3,000

"คนละครึ่งเฟส 3" มีครบ จบที่เดียว ทุกขั้นตอนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รับเงิน 3,000 ห้ามพลาด! 14 มิ.ย.64 นี้

ห้ามพลาด14 มิ..64 นี้ เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" เพื่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ใครยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟส 1-2 ที่ผ่านมา รอบนี้ห้ามพลาด เตรียมลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com กันได้เลย โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 .

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 เพื่อรับเงิน 3,000 สรุปได้ดังนี้ 

อัพเดท! : 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน),
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

วิธีลงทะเบียน 2 ช่องทาง

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ "คนละครึ่ง" จากนั้น กดปุ่ม "ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน" ถัดมาระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วกด "ตกลงยินยอม" จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน,  วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์

จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ระบบจะโชว์ข้อความ "ลงทะเบียนสำเร็จ" (รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน)

162357878617

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

    

2. ลงทะเบียนผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" 

โดยวิธีการลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 3" ผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" มีขั้นตอน ดังนี้

2.1) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2.2) กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2.3) รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพฯ "เป๋าตัง" (ภายใน 3 วัน)

2.4) ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

2.5) เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

2.6) เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2.7) ใช้สิทธิกับร้านค้าที่มีแอพฯ "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้จ่ายได้ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

2.8) เสร็จสิ้นการชำระเงิน

162339865897

   

 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3

รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

 • จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 . ของทุกวัน
 • ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" ได้เวลา 06.00-23.00 . ไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้

162357882871

 • ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 แล้วได้รับสิทธิ์วันไหน?

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ..-.. 64 (ทั้งหมด 6 เดือน) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 1,500 บาท

งวดแรก ..-..64 จำนวน 1,500 บาท

งวดสอง ..-..64 จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย

ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับ ธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext”  ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

   

ที่มา : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย