เคลียร์ชัด 13 คำถาม ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง เฟส 3'

เคลียร์ชัด 13 คำถาม ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง เฟส 3'

เคลียร์ชัด 13 คำถาม ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 3" พร้อมตอบคำถามมีสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้หรือไม่?

สำหรับมาตรการ "คนละครึ่ง เฟส 3" มาตรการที่รัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 

โดยวงเงินเยียวยาที่รัฐช่วยเหลือทั้งหมด 3,000 บาท สำหรับใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะแบ่งการโอนเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท และช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท ซึ่งลักษณะของมาตรการจะเป็นการใช้สิทธิเหมือนกับ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" คือรัฐช่วยไม่เกิน 150 บาท 

ทั้งนี้มี 13 คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ดังนี้

1.สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนในโครงการการเดียวกันได้หรือไม่?

ตอบ  เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ 

2.การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกี่ช่องทาง?

ตอบ  ช่องทางการลงทะเบียน มี 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ 2.ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการ 

3.การลงทะเบียนภาครประชาชนจะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้าง?

ตอบ  - กรณีลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com แจ้งผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ 
- กรณีลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง แจ้งผ่าน Notification บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

4.กรณีไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐประเภทใดเลย สามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางแอพฯ เป๋าตัง ได้หรือไม่?

ตอบ  ไม่ได้ หากเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน หรือไม่เคยร่วมโครงการรัฐใดๆ มาก่อน หากต้องการร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

มีข้อมูลอัพเดทล่าสุด.. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 64 ช่วงเย็น ทางธนาคารกรุงไทย และรองโฆษกรัฐบาล ต่างออกมาให้ข้อมูลว่าสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ทั้งกลุ่มผู้เคยได้สิทธิเดิม และกลุ่มผู้ที่ต้องการได้สิทธิรายใหม่

162358027091

5.หลังจากลงทะเบียนแล้ว ประชาชนจะทราบผลภายในกี่วัน 

ตอบ  - ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com (ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน) จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน 
- ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอพฯ เป๋าตัง (ผู้ที่เคยได้สิทธิเดิม) จะได้รับแจ้ง Notification บนแอพพลิเคชั่นภายใน 3 วัน 

6.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่?

ตอบ  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ 

7.ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิโครงการได้หรือไม่?

ตอบ  - กรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรณีที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เบอร์มือถือที่ Log in แอพพลเคชั่นเป๋าตัง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

8.กรณีที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้ว จะสามารถลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ อีกหรือไม่?

ตอบ  ประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น 

9.ในระหว่างที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง และรอผลแจ้งยืนยันการได้สิทธิ สามารถไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้หรือไม่?

ตอบ  หากสถานะการสมัครยังไม่สำเร็จ ประชาชนจะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซ้ำได้

10.กรณีที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้วและได้รับสิทธิ แต่ไปลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วย จะได้รับสิทธิของทั้ง 2 โครงการหรือไม่?

ตอบ  สามารถลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครการได้ภายในวันที่ 28 มิ.ย.2564 โดยประชาชนสามารรถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

11.กรณีได้รับสิทธิแล้ว ต้องการเปลี่ยนโครงการทำได้หรือไม่?

ตอบ  สามารถทำได้ ภายใต้เงื่อนไขที่โครงการกำหนด

12.กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิในโครงการ ต้องดำเนินการภายในวันที่เท่าไหร่?

ตอบ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแแปลงได้จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.2564 เวลา 22.00 น.

13.กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิผ่านช่องทางใดบ้าง?

ตอบ ผ่านแบนเนอร์โครงการบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 

ทั้งนี้มีการระบุถึงช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ดังนี้

1.ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เบอร์ 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.การใช้สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์ 02-109-2345 สามารถติดต่อได้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 

3.ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เบอร์ 02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

4.ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อกรหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน เบอร์ 02-111-1122 กด 2 และ 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

5.ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เบอร์ 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

6.คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด เบอร์ 02-273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3516, 3536 ตั้งแต่วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ได้แก่ 
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง "สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400" 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) มายัง [email protected]