'หมอพร้อม' ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว

'หมอพร้อม' ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว

"หมอพร้อม" ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว เริ่ม 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

เพจ Facebook หมอพร้อม ประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสปกและสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้
1 พื้นที่กรุงเทพฯให้ใช้ระบบของกรุงเทพฯหรือระบบที่เปิดบริการ
2. ต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดให้ดำเนินการผ่าน 3 ช่องทาง
- อสม. / รพ.สต./ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)
- ระบบออนไลน์ Application เว็บไซต์หรือ platform อื่นๆของจังหวัด
- หมอพร้อม Line OA / Application หมอพร้อมเมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม
สำหรับระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่มในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนแจ้งนัดหมายในการฉีดเข็ม 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีน

162228521423