'คลัสเตอร์คอนโด' ทะลุ 800 ราย สมุทรปราการระบาดหนัก ติดเชื้อวันนี้พุ่ง 221 ราย

ปากน้ำระบาดหนัก "คลัสเตอร์คอนโด" ทะลุ 800 ราย สมุทรปราการส่อวุ่น ติดเชื้อวันนี้พุ่ง 221 ราย ลุยตรวจ 8,000 คน


สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ 28 พฤษภาคม 2564 ยอดยังสูงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 221 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ขณะที่นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้นำคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 100 นาย


เข้าทำการตรวจเชิงรุดแรงงานที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดเจริญสินธานี สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอยู่จำนวน 9 อาคาร มีผู้พักอาศัยทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวกว่า 8,000 คน และมีการปิดป้ายประกาศห้ามเข้าออกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตและหามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดสมุทรปราการ


โดยในวันนี้ได้ทำการตรวจเชิงรุกผู้พักอาศัยทั้งหมด 4 อาคารเป็นชุดแรก คืออาคาร B-2 / อาคาร D-2 ถึงอาคาร D-4 ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่ทั้ง 4 อาคารจำนวน 2 พันคน และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในโรงงานอาคารทะเลบรรจุกระป๋อง ภายใน ซอย 3 C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่มีการตรวจพบว่ามีคนงานติดเชื้อโควิด 19 หลายร้อยคน ส่วนทีเหลืออีก 5 อาคารจะเร่งดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน โดยได้ทำการปิดที่ละอาคารให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่บนอาคารแต่ละชั้นลงมาตรวจหาเชื้อที่ละอาคาร เพื่อป้องกันการแออัด

162218783637

นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า ในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ได้สั่งการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าทำการตรวจเชิงรุกแหล่งที่พักคนงานที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากผู้ทำงานในโรงงาน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงงาน อาร์เอส แคนเนอรี่ โรงงานเซ้าท์อีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง และโรงงานสยามพัฒน์พันธุ์ ซึ่งมียอดพนักงานทั้ง 3 โรงงานนี้ประมาณ 4 พันคน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

จากจำนวนคนงาน 4 พันคนของ 3 โรงงานนี้ได้ตรวจพบว่ามีคนงานติดเชื้อประมาณ 800 คน ซึ่งถือว่าเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มาก และที่สำคัญที่สุด ในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง 800 คนนี้ กระจายกันพักอาศัยอยู่ในคอนโด 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วยเจริญสินธานีคอนโด บางปูนครคอนโด และ พรสวรรค์คอนโด หลังจากทีได้มีการนำผู้ป่วยติดเชื้อ 800 คน เข้ารักษาตัวในระบบของการรักษาแล้ว ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดจำนวน 400 คน ได้นำเข้าแอลคิวของจังหวัดที่โรงแรมเฌอ ซึ่งอยู่ในย่านอำเภอบางบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านได้สั่งการณ์ให้มีการตรวจเชิงรุกสวอปผู้พักอาศัยอยู่ภายในโครงการเจริญสินธานีคอนโด ทั้งหมดที่มีอยู่ 9 อาคาร ซึ่งมีผู้พักอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 8,000 คนเราจะเร่งทำการตรวจสวอปตรวจหาเชื้อจากผู้พักอาศัยอยู่ในคอนแห่งนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด 8,000 คน ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน เพื่อเป็นการจำกัดวงของเชื้อเป็นการคัดแยกคนที่ติดเชื้อออกให้เร็วที่สุด นำไปเข้าระบบการรักษา นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้สั่งการณ์ให้หยุดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ทาง ศบค.ใหญ่ระดับชาติได้สั่งการณ์กำชับมา ฉะนั้นห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออก ทุกคนที่จะเข้าออกโครงการทั้ง 3 แห่งนี้จะต้องเข้ารับการตรวจสวอป"

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพบว่ามีคนงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโลหะ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอีกจำนวน 185 คนที่ติดเชื้อ จึงอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ทำงานให้โรงงานมีโอกาสัมผัสใกล้ชิดกับคนมาก ๆ และต้องอยู่ด้วยกันในโรงงาน เมื่อกลับมาที่พักทั้งแคมป์คนงานหรือคอนโด และการทำงานในแผนกเดียวกันก็ดีมันใกล้ชิดมาก ๆ จึงอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการโรงงานหรือบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต้องดำเนินตามมาตรการนิวนอมอลอย่างเข็มงวดสูงสุด เพื่อที่จะได้ช่วยกันลดโอกาสความเสี่ยงของการติดเชื้อ

เมื่อทราบว่าคนงานในโรงงานเกิดการติดเชื้อ จะต้องรีบแจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ส่งหน่วยงานเข้ามาตรวจค้นหาเชิงรุกเพื่อค้นหาตัวคนที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุดและคัดแยกออกให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการจำกัดวงให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้คลัสเตอร์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการมีจำนวนประชากรทั้งหมดในฐานทะเบียนราษฎร์อยู่ประมาณ 550,000 คน และครึ่งหนึ่งของของจำนวนประชากรในฐานทะเบียนราษฎร์ทำงานอยู่ในโรงงาน เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของพื้นที่กับจำนวนประชากรรเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วถึงว่าเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรสูงมาก ๆ ทำให้ในกลุ่มโรงงานเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก