'โควิดวันนี้ไทย' ศรีสะเกษติดเชื้อเพิ่ม จับตาอุทุมพร-ขุนหาญ-ห้วยทับทัน

'โควิดวันนี้ไทย' ศรีสะเกษติดเชื้อเพิ่ม จับตาอุทุมพร-ขุนหาญ-ห้วยทับทัน

เช็คอัพเดท "โควิดวันนี้ไทย" ศรีสะเกษติดเชื้อเพิ่ม จับตาอุทุมพร-ขุนหาญ-ห้วยทับทัน

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ "โควิดวันนี้ไทย" ตรวจสอบผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 28 พ.ค. 2564 เพิ่มขึ้น 6 ราย ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ขุนหาญ ห้วยทับทัน และศรีรัตนะ

ท้งนี้ ศรีสะเกษมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสม 379 ราย รักษาหายแล้ว 241 ราย ยังรักษาอยู่ 135 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

162216392664

สถานที่เสี่ยงโควิดจังหวัดศรีสะเกษ

162216395693